Select Language: info@biogrow.co.th

Welcome to Biogrow

ขอขอบคุณที่เข้ามาดู Website ของเรา

ในนามของบริษัท ไบโอโกรว์ (ทีเอช) จำกัด ผมขอต้อนรับท่านเข้าสู่ Website ของเรา ท่านจะพบกับข้อมูลและคำตอบที่ ดี ๆ ในการดูแลสุขภาพของท่านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอีกทั้งมีชีวิตที่ยืนยาวนาน และเพรียบพร้อมด้วยความสุขสมบูรณ์  ด้วยตระหนักว่าสุขภาพเป็น สมบัติอันล้ำค่าของชีวิต

เพราะการมีสุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐานที่สำคัญของชีวิตในทุก ๆ ด้าน ถ้าปราศจากสุขภาพที่ดีเราย่อมไม่มีความสุข ถึงแม้เราจะมั่งมีและประสบความ สำเร็จในธุรกิจการงานเพียงใด เส้นทางสู่ความสุขผ่านสุขภาพที่ดีของไบโอโกรว์ คือคำตอบง่าย ๆ และเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยเพราะผลิตภัณฑ์ของเราคัดสรรจากธรรมชาติซึ่งได้ พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์ของเรามีทั้งที่ วิจัย คิดค้น และพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ และมีผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่เน้นในเรื่องสุขภาพและความงาม เรามีเภสัชกรที่คอยให้คำแนะนำเพื่อให้ได้รับข้อมูลตามที่ท่าน ต้องการ ขอเชิญชวนทุกท่านติดต่อมาเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มขึ้น สำหรับสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับตัวท่านเองและคนที่ท่านห่วงใย

ขอขอบคุณอีกครั้งและขอให้คุณและคนที่คุณรักมีสุขภาพดีมีสุขไปชั่วกาลนาน
วิศิษฎ์ เกวลี

ประธานกรรมการบริหาร

Channel

ข่าวสารและกิจกรรม

ผลิตภัณฑ​์

Health Topic

สัญญาณอันตรายจากโรคหัวใจ

หัวใจ เป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในร่างกายอวัยวะหนึ่ง